Thần Điêu Đại Hiệp - Hoạt Hình (SanYang lồng tiếng)


Nguyên tác: Kim Dung
Cải biên: Chan Chook Chi
Chế tác: Tam Hảo, Chính Ngạn
Họa sĩ: Sam Quang Đăng, Đàm Tiểu Dũng
PHIM HOẠT HÌNH KIẾM HIỆP – DO TVBI PHÁT HÀNH – 39 TẬP

Links cả Folder
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...906f2162ec8ba0

Link từng Ep
Tập 01
http://www.mediafire.com/?ydyw0zrmm4j
http://www.mediafire.com/?mnhcgncjmje
http://www.mediafire.com/?5mm1zewmdmw
http://www.mediafire.com/?zzjyxojnoum
Tập 02
http://www.mediafire.com/?uzzmmogtdtj
http://www.mediafire.com/?ljtjoymgmfq
http://www.mediafire.com/?antyzjwnm1z
Tập 03
http://www.mediafire.com/?ym5wzme3mmd
http://www.mediafire.com/?ezgn1aqfoyt
http://www.mediafire.com/?mmxgm4zhjmd
Tập 04
http://www.mediafire.com/?mm1ltm2awix
http://www.mediafire.com/?ndymynojo3e
http://www.mediafire.com/?4wdyitznmnk
Tập 05
http://www.mediafire.com/?3wz22mgkexi
http://www.mediafire.com/?yvmnmiyokmn
http://www.mediafire.com/?z1o4uigjnm0
http://www.mediafire.com/?zlytmlzmqox
Tập 06
http://www.mediafire.com/?ccaial2t2nd
http://www.mediafire.com/?i02mloyyxni
http://www.mediafire.com/?kq2t5rwdnmn
http://www.mediafire.com/?tjk5thc35mz
Tập 07
http://www.mediafire.com/?zmywzrwmwnt
http://www.mediafire.com/?t2jzrmzd2no
http://www.mediafire.com/?txjtojbzmzj
http://www.mediafire.com/?mnrmyjyxzny
Tập 08
http://www.mediafire.com/?ikzzjekfeqm
http://www.mediafire.com/?mznjyzz2dvj
http://www.mediafire.com/?idzd0gz1uz1
http://www.mediafire.com/?4ruyiq1meze
Tập 09
http://www.mediafire.com/?yajtwehimzc
http://www.mediafire.com/?znrmmwzzy2z
http://www.mediafire.com/?cjlny2coeni
http://www.mediafire.com/?tm3jmdjyemy
Tập 10
http://www.mediafire.com/?nly4mzmt2d2
http://www.mediafire.com/?jizl3nkonu2
http://www.mediafire.com/?ytwjueedwdr
http://www.mediafire.com/?mdwnhozyjnl
Tập 11
http://www.mediafire.com/?qdnq5yoxizt
http://www.mediafire.com/?5qm0ynulzuo
http://www.mediafire.com/?tzmwmnwjmmz
http://www.mediafire.com/?jj510rezm1m
Tập 12
http://www.mediafire.com/?mznj0qzjdwl
http://www.mediafire.com/?hzzr3zdymmi
http://www.mediafire.com/?l12wymnomlt
Tập 13
http://www.mediafire.com/?imywzmmqdmt
http://www.mediafire.com/?moto3yjmw0j
http://www.mediafire.com/?5zygzgy3jed
http://www.mediafire.com/?f3dzjmz3dme
Tập 14
http://www.mediafire.com/?jzlwthn1mjd
http://www.mediafire.com/?5mmzzrgiy5k
http://www.mediafire.com/?0dgrinxzlbl
http://www.mediafire.com/?ynejdmj0muu
http://www.mediafire.com/?kyzkt2ljmcm
http://www.mediafire.com/?mzzk0zoogiy
Tập 15
http://www.mediafire.com/?wjqqnghytxy
http://www.mediafire.com/?5tjm0mmymzn
http://www.mediafire.com/?tlnmm4iming
http://www.mediafire.com/?zgginhdzmjl
http://www.mediafire.com/?tckd4z3mizw
Tập 16
http://www.mediafire.com/?z1yym4znrqo
http://www.mediafire.com/?jn0ijzwm5oy
http://www.mediafire.com/?ocjfkezzmnm
http://www.mediafire.com/?oymm5mtycnh
Tập 17
http://www.mediafire.com/?omzzm2vmtmz
http://www.mediafire.com/?zzteelyegvy
http://www.mediafire.com/?ygmikuzmmyc
http://www.mediafire.com/?jqkkjqeuj5m
http://www.mediafire.com/?w1kmayrenom
http://www.mediafire.com/?tem10qjwamy
Tập 18
http://www.mediafire.com/?gyctcmwwg4d
http://www.mediafire.com/?jn30mydlyfm
http://www.mediafire.com/?kxngyo0ntnz
http://www.mediafire.com/?kmnjymtta2q
Tập 19
http://www.mediafire.com/?5zne02ugnio
http://www.mediafire.com/?wggmlrmzgj0
http://www.mediafire.com/?1rimfymir4n
http://www.mediafire.com/?jnlzntaiwxt
http://www.mediafire.com/?dezty5lency
Tập 20
http://www.mediafire.com/?yww4cnzdmzz
http://www.mediafire.com/?okxyzybjjym
http://www.mediafire.com/?wdmmtmtwkyw
http://www.mediafire.com/?x4q24vwmh1q
http://www.mediafire.com/?ttyzjfjeeiu
Tập 21
http://www.mediafire.com/?mtucnbd3gzw
http://www.mediafire.com/?jwzedmyyjmz
http://www.mediafire.com/?zzy4zylwzjd
http://www.mediafire.com/?2w2dmcmn2lm
Tập 22
http://www.mediafire.com/?wnjjdjttnmd
http://www.mediafire.com/?zm224gud2nm
http://www.mediafire.com/?02hlkzutqf2
Tập 23
http://www.mediafire.com/?iywyztj5zoi
http://www.mediafire.com/?gvdd2hz4tnz
http://www.mediafire.com/?0zwdmz0mtj2
Tập 24
http://www.mediafire.com/?tqj2dzbt41z
http://www.mediafire.com/?1dghyozqzzh
http://www.mediafire.com/?mzqintye3uj
http://www.mediafire.com/?ylcftntwqmf
Tập 25
http://www.mediafire.com/?anjamimonnw
http://www.mediafire.com/?ygutqfg4gwg
http://www.mediafire.com/?vlmyyndjlmm
Tập 26
http://www.mediafire.com/?gy2lztiyeyy
http://www.mediafire.com/?mdyltmxdwqh
http://www.mediafire.com/?t2nzqznnxwt
Tập 27
http://www.mediafire.com/?kj4qouzy2hw
http://www.mediafire.com/?wtjmjjmigyg
http://www.mediafire.com/?auixm5wjh2i
Tập 28
http://www.mediafire.com/?zwimrzijy4l
http://www.mediafire.com/?2gy5gfntzzq
http://www.mediafire.com/?teqdzzlkyzz
Tập 29
http://www.mediafire.com/?nttxejgnwkr
http://www.mediafire.com/?tmnymm0n5ad
http://www.mediafire.com/?bgjmqd4hgvn
Tập 30
http://www.mediafire.com/?lzmje5ggm1t
http://www.mediafire.com/?zinnynguowu
http://www.mediafire.com/?m0idjmjm3iz
Tập 31
http://www.mediafire.com/?mg4mvi2mzto
http://www.mediafire.com/?zzvmjjing4z
http://www.mediafire.com/?nzjm2zhwmnt
Tập 32
http://www.mediafire.com/?jeut24vydzn
http://www.mediafire.com/?z2edkc4uywj
http://www.mediafire.com/?yjmkmto2n5x
Tập 33
http://www.mediafire.com/?zztyqnzf2kg
http://www.mediafire.com/?jrit4dqnjzm
http://www.mediafire.com/?mgv4ggzyrql
Tập 34
http://www.mediafire.com/?bmlzmmm2ini
http://www.mediafire.com/?yrlnmmthguy
http://www.mediafire.com/?omdzeob2uqj
Tập 35
http://www.mediafire.com/?ghtdd1nwzzw
http://www.mediafire.com/?ze1iqingz5h
http://www.mediafire.com/?nj5tw0mnzja
Tập 36
http://www.mediafire.com/?o0z5qxzlzmg
http://www.mediafire.com/?mutnhjlm3w4
http://www.mediafire.com/?mjnyi2gtuy2
Tập 37
http://www.mediafire.com/?mzttmqy4yl4
http://www.mediafire.com/?nhlxmnguonm
http://www.mediafire.com/?nde54h0cznn
http://www.mediafire.com/?mjzzyd0zwwn
http://www.mediafire.com/?2kdjdjnlktj
Tập 38
http://www.mediafire.com/?nn4v50ozory
http://www.mediafire.com/?ydudazvm2jz
http://www.mediafire.com/?zhodmcemy0w
http://www.mediafire.com/?52twdywyaqz
http://www.mediafire.com/?admrmwgiihz
Tập 39-End
http://www.mediafire.com/?jldyrkh5gdl
http://www.mediafire.com/?nvtnnmzyzly
http://www.mediafire.com/?mu3yzty1ygu
http://www.mediafire.com/?igdnmzg0yyg
http://www.mediafire.com/?lmomym1ktu3

Comments