Soul Eater (Việt Sub)Sản xuất: BONES, Dentsu Inc., Media Factory, TV Tokyo
Số tập: 51 (TV Series )
Thể loại: Hành động, phiêu lưu, hài hước, siêu nhiên
Khởi chiếu: 2008-04-07
Dựa theo manga của tác giả Atsushi Ohkubo

Nội dung: Một thế giới tồn tại những Người điều khiển (Meisters) và những Người biến thành vũ khí (Weapon), câu chuyện xoay quanh 3 nhóm nhân vật, là học viên của Shibusen (trường đào tạo Meisters và Weapon do Tử thần thành lập), nhiệm vụ của họ là thu thập đủ 99 linh hồn xấu xa và 1 linh hồn phù thuỷ để biến vũ khí thành Lưỡi hái Tử thần (Death Scythe)…

Links cả Folder
http://www.mediafire.com/?sharekey=e...039107df484583

Link từng Ep
1.http://www.mediafire.com/?mxwzxzqxm34
http://www.mediafire.com/?tbbmm1dzj0y
2.http://www.mediafire.com/?gxuemgoslqw
http://www.mediafire.com/?dmwy1nnvzmn
3.http://www.mediafire.com/?dnbwsb1lf4j
http://www.mediafire.com/?oim2nbjhjtf
4.http://www.mediafire.com/?1kiuod0gudm
http://www.mediafire.com/?pjjzym4z2wn
5.http://www.mediafire.com/?nlnzbbmjmor
http://www.mediafire.com/?0wdljwy9mkl
6.http://www.mediafire.com/?e05l1rdnplk
http://www.mediafire.com/?qysgnmczsin
7.http://www.mediafire.com/?u5envzt04jd
http://www.mediafire.com/?chzw2iiiqhz
8.http://www.mediafire.com/?ytvxjufd0si
http://www.mediafire.com/?cdjidpivgex
9.http://www.mediafire.com/?xix9umisnoo
http://www.mediafire.com/?jjd9n2mj2zi
10.http://www.mediafire.com/?xdj22tzijl1
http://www.mediafire.com/?x142joc1del
11.http://www.mediafire.com/?gjpgmnbegxz
http://www.mediafire.com/?orfyj0mhylz
12.http://www.mediafire.com/?ymxjgmnmdyl
http://www.mediafire.com/?cgeyi3izmkr
13.http://www.mediafire.com/?mm4s2x0fnn4
http://www.mediafire.com/?ewwmmogpwzm
14.http://www.mediafire.com/?tggttwztcch
http://www.mediafire.com/?zo2myrztdpi
15.http://www.mediafire.com/?y3ostxz9ujj
http://www.mediafire.com/?9biitijityd
16.http://www.mediafire.com/?1mwyqdzxlbr
http://www.mediafire.com/?muod903ctms
17.http://www.mediafire.com/?nqgwgjawwgf
http://www.mediafire.com/?t2dm6pydwbj
18.http://www.mediafire.com/?smyug0dtdmg
http://www.mediafire.com/?wygnyn2htlw
19.http://www.mediafire.com/?zynztny2ujs
http://www.mediafire.com/?mnyzy01lusx
20.http://www.mediafire.com/?2yqjoy4zng2
http://www.mediafire.com/?0tinuymne3d
21.http://www.mediafire.com/?yyim3yq5nyt
http://www.mediafire.com/?mm13jjwndhk
22.http://www.mediafire.com/?jyn2nym4myf
http://www.mediafire.com/?mfmyzdoytmm
23.http://www.mediafire.com/?zzjubnzzgvt
http://www.mediafire.com/?2mmyzgqmqnz
24.http://www.mediafire.com/?kzm2zgxmtvk
http://www.mediafire.com/?ykd54jomdtf
25.http://www.mediafire.com/?hh4jmyq2dnk
http://www.mediafire.com/?eo3kgnndnzr
26.http://www.mediafire.com/?zmojb52zqtz
http://www.mediafire.com/?mizynylj5ww
27.http://www.mediafire.com/?mwdjn2z2kwo
http://www.mediafire.com/?kxmjgwhezmx
28.http://www.mediafire.com/?zwmv2z4meoi
http://www.mediafire.com/?vnnjyqzmxjq
29.http://www.mediafire.com/?2wnrnkjjtli
http://www.mediafire.com/?ydwzzojy3di
30.http://www.mediafire.com/?l5ljnnztuz3
http://www.mediafire.com/?tithjdyrydk
31.http://www.mediafire.com/?dlmuxlymbhm
http://www.mediafire.com/?1n2eyk1myzi
32.http://www.mediafire.com/?mmdafjgnywm
http://www.mediafire.com/?gj1fiy3mjim
33.http://www.mediafire.com/?rnbt3znzyty
http://www.mediafire.com/?ojdhm2xoolz
34.http://www.mediafire.com/?xyzi2nwjugw
http://www.mediafire.com/?zyydyqbjmhz
35.http://www.mediafire.com/?yzmiz2nz2tm
http://www.mediafire.com/?mijzyjtwnio
36.http://www.mediafire.com/?dymjycjjhem
http://www.mediafire.com/?zzelmwwnkwi
37.http://www.mediafire.com/?mmijgjkmmyy
http://www.mediafire.com/?jh3hnynimay
38.http://www.mediafire.com/?n5kdm42qwzv
http://www.mediafire.com/?ttgih5jjxyo
39.http://www.mediafire.com/?i4yekozkzzt
http://www.mediafire.com/?jjvkojjzlyt
40.http://www.mediafire.com/?tlnt4dzltqz
http://www.mediafire.com/?kwnmymtw2mk
41.http://www.mediafire.com/?wxmhjngmdog
http://www.mediafire.com/?znym2cjwjxy
42.http://www.mediafire.com/?zdl2fvfdjdl
http://www.mediafire.com/?zon2kjrzm3t
43.http://www.mediafire.com/?gnyw0mzmzkq
http://www.mediafire.com/?2thzty2mzii
44.http://www.mediafire.com/?0ennemydljj
http://www.mediafire.com/?gvokjhomnwy
45.http://www.mediafire.com/?f3mzdgjmem4
http://www.mediafire.com/?enqdjk2ofzt
46.http://www.mediafire.com/?3zzwdtnozzo
http://www.mediafire.com/?k0t51y0zyhd
47.http://www.mediafire.com/?tzmttnt5zh5
http://www.mediafire.com/?2zidjomomjg
48.http://www.mediafire.com/?mmznjzibonb
http://www.mediafire.com/?tggmny0zdiz
49.http://www.mediafire.com/?2o2wxtkznhm
http://www.mediafire.com/?im2wwyyln4i
50.http://www.mediafire.com/?zb1nn4zrihy
http://www.mediafire.com/?5ynyyjdlzhd
51.http://www.mediafire.com/?mywimmfgmdg
http://www.mediafire.com/?nnnxnmtehhj

Comments