KEKKAISHI - Kết Giới Sư


Tên: Kekkaishi
Barrier Master
結界師 (Japanese)
Thể loại: hành động, hài, siêu nhiên, lãng mạn
Tác giả: Tanabe Yellow
Đạo diễn: Kenji Kodama
Nhà sản xuất: Sunrise, Yomiuri TV
Khởi chiếu: 16/10/2006 đến 2/11/2008
Nội dung:
Sumimura Yoshimori, một họcsinh trung học 14 tuổi, là pháp sư nốidõi của dòng họ Sumimura, được biết đến với cái tên Kết giới sư, chuyêndùng Thuật Kết giới để tiêu diệt yêu ma. Cậu cùng với cô bạn YukimuraTokine, lớn hơn 2 tuổi, đồng thời là hàng xóm, là pháp sư nối dõi củadòng họ Yukimura, đối địch với dòng họ Sumimura. Cả 2 cùng làm việcchung với nhau để tiêu diệt yêu ma, bảo vệ vùng đất thiêng mang sứcmạnh kì bí Karasumori, cũng chính là trường học của họ…EP1:http://www.mediafire.com/?zzmyj0zz22w
EP2:http://www.mediafire.com/?zutymretymj
EP3:http://www.mediafire.com/?xig5inty5jn
EP4:http://www.mediafire.com/?3mhtmn3lnj2
EP5:http://www.mediafire.com/?ntwfflvhdj1
EP6:http://www.mediafire.com/?mn2fwnd3km5
EP7:http://www.mediafire.com/?h0jjzqmnnme
EP8:http://www.mediafire.com/?id1yxidzmgn
EP9:http://www.mediafire.com/?ymzenno3mjm
EP10: http://www.mediafire.com/?kgcynzijmxz
EP11: http://www.mediafire.com/?eeejmnzemnh
EP12: http://www.mediafire.com/?hdzjyziuqak
EP13: http://www.mediafire.com/?jmgkydwkywm
EP14:http://www.mediafire.com/?m1wqu3nuzln
EP15:http://www.mediafire.com/?gzezonm132m
EP16:http://www.mediafire.com/?or0wmgywhot
EP17:http://www.mediafire.com/?i5jmg2mntmq
EP18:http://www.mediafire.com/?thmtdunmytm
EP19:http://www.mediafire.com/?nzz4uxekzen
EP20:http://www.mediafire.com/?i0ntdinwxwb
EP21:http://www.mediafire.com/?digmmmiiyyl
EP22:http://www.mediafire.com/?mm0m3wonmml
EP23:http://www.mediafire.com/?xjtkzq3mro5
EP24:http://www.mediafire.com/?goydqmlnydn
EP25:http://www.mediafire.com/?xmznz5znon5
EP26:http://www.mediafire.com/?zd5imyj2ngz
EP27:http://www.mediafire.com/?2kzywmtym1z
EP28:http://www.mediafire.com/?zam5zmoimzo
EP29:http://www.mediafire.com/?ik3nwjrtmto
Ep30:http://www.mediafire.com/?wth4mzztm4d
Ep31:http://www.mediafire.com/?mn3kmktonmy
Ep32:http://www.mediafire.com/?q2n4znhjuin
hoặc: http://www.mediafire.com/download.php?ngjhoez2ynk
EP33:http://www.mediafire.com/?gvwdodxlfww
EP34:http://www.mediafire.com/?jtyzidldyzx


Comments