Robot Biến Hình - Transformers Prime | Darkness Rising 2010

 
Điểm mạnh của phim có lẽ là ở khâu lồng tiếng với dàn voice cast khá chuẩn, nghe rất chất (Peter Cullen - OP, Frank Welker - Meg, Steve Blum - SS, Jeffrey Combs - Ratchet…), âm thanh ổn (do Brian Tyler soạn nhạc), hình ảnh khá nhưng chưa thật sự tốt. Cốt truyện ở mức chấp nhận được, có một số chi tiết sến điển hình của Cartoon, nhưng tổng thể cũng không đến nỗi nào.

Ai có khả năng nghe tiếng Anh khá-tốt thì không nên dùng sub, trong phim có nhiều chi tiết nhỏ khá vui mà nếu xem phụ đề có thể không để ý. (Theo: GVN)
 

Episode 1 : Darkness Rising, Part 1

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 2 : Darkness Rising, Part 2

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 3 : Darkness Rising, Part 3

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 4 : Darkness Rising, Part 4

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 5 : Darkness Rising, Part 5

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip [size:200MB]
Sub Viet:

Episode 6 : Masters and Students

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:


Episode 7 : Scrapheap

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:


Episode 8 : Con Job

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]

HDRip
Sub Viet:Episode 9 : Convoy

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]

HDRip
Sub Viet:
Episode 10 : Deus Ex Machina

Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]

HDRip
Sub Viet:

Episode 11 : Speed Metal


Download:


720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 12 : Predatory

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:
Episode 13 : Sick Mind

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:
Episode 14 : Out of His Head

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 15 : Shadowzone

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:

Episode 16 : Operation: Breakdown

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:
Episode 17 : Crisscross

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:
Episode 18 : Metal Attraction

Download:

720p.HDTV
[size:~730mb]

HDRip
Sub Viet:Episode 19 : Rock Bottom

720p.HDTV
[size:~730mb]
HDRip
Sub Viet:


Episode 20 : Partners

720p.HDTV
[size:~750mb]
m720p [size:300MB]Hard sub
Sub Viet:


Episode 21 : One Bot, Two Bots, Red Bots, Blue Bots

720p.HDTV[size:~750mb]
HDRip
Sub Viet khớp cho bản HDRip:
SUb Viet:
[/COLOR]
[Khớp cho bản 720p.HDTV


Episode 22 : Stronger, Faster

720p.HDTV[size:~730mb]
HDRip[size=250MB]
Sub Viet khớp cho bản HDRip:

SUb Viet:
Khớp cho bản 720p.HDTV


Episode 23 : One Shall Fall

720p.HDTV[size:~730mb]
HDRip[size=232MB]
Sub Viet:

Episode 24 : One Shall Rise, Part 1
720p.HDTV[size:~730mb]
Upload by:Mrpopo66

HDRip[size=232MB]
Sub VIet:

  Pass unlock: tieulyquang-Gamevn.com

Comments