To Heart


Tiếng Nhật: �?ゥハー�? ~remember my memories~

Thể loại: Hành động Học đường Đời thường Viễn tưởng Lãng mạn

Đã phát hành: 13 tập [ Hoàn tất ]

Tóm tắt nội dung:
Thời gian trôi đi, Hiroyuki và Akari giờ đã là học sinh lớp 12. Cả họ và những người bạn dần trưởng thành bằng cách nào đó, về thể chất lẫn tinh thần, nhưng một trong những người bạn thân của họ bị mất tích, người máy tên là Multy. Với sự bất ngờ của họ, Multy được chuyển đến trường họ mà không hề đc báo trước. Nhưng Multy không còn là Multy mà họ đã biết nữa....

Tập 1: http://www.mediafire.com/download.php?4lwyjmidtwj
Tập 2: http://www.mediafire.com/download.php?zwzzkiemynj
Tập 3: http://www.mediafire.com/download.php?nmh4h1fyutd
Tập 4: http://www.mediafire.com/download.php?m3juwianmdt
Tập 5: http://www.mediafire.com/download.php?mtzdmmmuqm1
Tập 6: http://www.mediafire.com/download.php?agzzymntxmd
Tập 7: http://www.mediafire.com/download.php?wydayjzzgzj
Tập 8: http://www.mediafire.com/download.php?kmizzizyz11
Tập 9: http://www.mediafire.com/download.php?ofz0iymndgq
Tập 10: http://www.mediafire.com/download.php?y1ouuhkgmjj
Tập 11: http://www.mediafire.com/download.php?ejmftm22yg2
Tập 12: http://www.mediafire.com/download.php?kunjmwzymkr
Tập 13: http://www.mediafire.com/download.php?tdq0wgz2nmg

Comments