Tế Điên Hòa Thượng 3D - Lồng Tiếng Việt (52/52 Tập) Mediafire


Quốc Gia: Đài Loan
Biên Tập: Liễu Tâm, DPA
Lồng Tiếng: Huy Hồ, H Dũng, Khánh Văn, Tuấn Khôi, Chơn Nhơn, Thái Quốc, Đức Thịnh, Nguyễn Phú, Quốc Uy, Võ Nam Trung, Thùy Anh, Kim Ngân, Lê Khánh, Thùy Trang
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 01 - Phi Lai Phong.mp4 (80.61 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 02 - Bán Tú Tài.mp4 (77.44 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 03 - Bán Thịt Chó.mp4 (77.16 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 04 - Thiết Phật Tự.mp4 (75.72 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 05 - Đấu Dế (phần 1).mp4 (75.62 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 06 - Đấu Dế (phần 2).mp4 (76.55 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 07 - Dắt Con Đoàn Tụ.mp4 (71.87 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 08 - Thay Chân Chó.mp4 (71.16 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 09 - Đấu Pháp Trong Lễ Chúc Thọ.mp4 (70.84 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 10 - Mạnh Gia Lầu.mp4 (71.73 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 11 - Bắt Yêu Quái Ở Phủ Châu.mp4 (54.66 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 12 - Ban Vận Pháp.mp4 (54.51 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 13 - Di Chuyển Tiền Cứu Dâu Hiền.mp4 (57.4 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 14 - Thánh Thủ Viên (phần 1).mp4 (66.74 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 15 - Thánh Thủ Viên (phần 2).mp4 (67.04 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 16 - Vi Đà Trộm Linh Phù.mp4 (66.42 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 17 - Đấu Trí Quảng Lượng.mp4 (67.56 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 18 - Linh Ẩn Vấn Thiền.mp4 (71.39 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 19 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 1).mp4 (70.95 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 20 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 2).mp4 (71.11 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 21 - Vẽ Quạt Phá Án.mp4 (71.99 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 22 - Trà Thọ Tiên Tử.mp4 (69.62 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 23 - Nhân Viên Tiệm Nước Tương.mp4 (71.26 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 24 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 1).mp4 (70.03 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 25 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 2).mp4 (69.5 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 26 - Thái Võ Bức Hôn.mp4 (106.64 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 27 - Đại Chiến Hắc Ngư Tinh.mp4 (71.66 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 28 - Đấu Lôi Công (phần 1).mp4 (70.24 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 29 - Đấu Lôi Công (phần 2).mp4 (71.39 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 30 - Hôn Nhân Học Đường (phần 1).mp4 (70.4 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 31 - Hôn Nhân Học Đường (phần 2).mp4 (71.58 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 32 - Cây Phát Tài.mp4 (71.65 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 33 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 1).mp4 (70.96 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 34 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 2).mp4 (71.34 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 35 - Nhị Lựu Tử (Tên Du Côn).mp4 (73.06 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 36 - Nước Mắt Đồng Tử.mp4 (73.67 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 37 - Hồng Tụ (phần 1).mp4 (73.2 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 38 - Hồng Tụ (phần 2).mp4 (71.85 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 39 - Thần Long Ba Ba (phần 1).mp4 (74.97 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 40 - Thần Long Ba Ba (phần 2).mp4 (77.51 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 41 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 1).mp4 (69.56 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 42 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 2).mp4 (70.2 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 43 - Thần Côn Náo Phố (phần 1).mp4 (71.06 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 44 - Thần Côn Náo Phố (phần 2).mp4 (71.86 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 45 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 1).mp4 (67.07 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 46 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 2).mp4 (66.47 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 47 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 1).mp4 (69.57 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 48 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 2).mp4 (67.55 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 49 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 1).mp4 (68.37 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 50 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 2).mp4 (66.97 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 51 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 1).mp4 (66.06 MB)
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 52 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 2).mp4 (70.06 MB)
End.

- http://www.mediafire.com/?61as34dg71k69
- http://up.4share.vn/d/7a4b434e484c4f4e
- http://www.fshare.vn/folder/IY876I597V
Pass: phanrangit.com

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 01 - Phi Lai Phong.mp4 (80.61 MB)
http://www.megaupload.com/?d=087AAAG2
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 02 - Bán Tú Tài.mp4 (77.44 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DDCYEY3N
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 03 - Bán Thịt Chó.mp4 (77.16 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3D8PLTJ0
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 04 - Thiết Phật Tự.mp4 (75.72 MB)
http://www.megaupload.com/?d=OQO3B9ZB
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 05 - Đấu Dế (phần 1).mp4 (75.62 MB)
http://www.megaupload.com/?d=J6YKLT41
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 06 - Đấu Dế (phần 2).mp4 (76.55 MB)
http://www.megaupload.com/?d=HTXE7WQT
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 07 - Dắt Con Đoàn Tụ.mp4 (71.87 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0J6BY9DU
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 08 - Thay Chân Chó.mp4 (71.16 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0TLBWMDK
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 09 - Đấu Pháp Trong Lễ Chúc Thọ.mp4 (70.84 MB)
http://www.megaupload.com/?d=AQCGBJ9Z
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 10 - Mạnh Gia Lầu.mp4 (71.73 MB)
http://www.megaupload.com/?d=L3XVHDSZ
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 11 - Bắt Yêu Quái Ở Phủ Châu.mp4 (54.66 MB)
http://www.megaupload.com/?d=30QI2XC3
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 12 - Ban Vận Pháp.mp4 (54.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=777U36IO
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 13 - Di Chuyển Tiền Cứu Dâu Hiền.mp4 (57.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=WL6X0HNG
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 14 - Thánh Thủ Viên (phần 1).mp4 (66.74 MB)
http://www.megaupload.com/?d=C3S7P2O6
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 15 - Thánh Thủ Viên (phần 2).mp4 (67.04 MB)
http://www.megaupload.com/?d=KK7JOZV0
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 16 - Vi Đà Trộm Linh Phù.mp4 (66.42 MB)
http://www.megaupload.com/?d=96WC6HIF
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 17 - Đấu Trí Quảng Lượng.mp4 (67.56 MB)
http://www.megaupload.com/?d=U1IWPMK0
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 18 - Linh Ẩn Vấn Thiền.mp4 (71.39 MB)
http://www.megaupload.com/?d=F9JSTMQ0
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 19 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 1).mp4 (70.95 MB)
http://www.megaupload.com/?d=DW2DSRWI
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 20 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 2).mp4 (71.11 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3W13L07N
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 21 - Vẽ Quạt Phá Án.mp4 (71.99 MB)
http://www.megaupload.com/?d=USB51HP0
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 22 - Trà Thọ Tiên Tử.mp4 (69.62 MB)
http://www.megaupload.com/?d=YRL7Z4W3
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 23 - Nhân Viên Tiệm Nước Tương.mp4 (71.26 MB)
http://www.megaupload.com/?d=RAHWD3A7
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 24 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 1).mp4 (70.03 MB)
http://www.megaupload.com/?d=P48UP49Y
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 25 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 2).mp4 (69.5 MB)
http://www.megaupload.com/?d=36TZGNV2
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 26 - Thái Võ Bức Hôn.mp4 (106.64 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LKNGI2EP
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 27 - Đại Chiến Hắc Ngư Tinh.mp4 (71.66 MB)
http://www.megaupload.com/?d=QL9D91S3
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 28 - Đấu Lôi Công (phần 1).mp4 (70.24 MB)
http://www.megaupload.com/?d=CIABEDSQ
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 29 - Đấu Lôi Công (phần 2).mp4 (71.39 MB)
http://www.megaupload.com/?d=1Q5JC54R
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 30 - Hôn Nhân Học Đường (phần 1).mp4 (70.4 MB)
http://www.megaupload.com/?d=0P0Z32CG
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 31 - Hôn Nhân Học Đường (phần 2).mp4 (71.58 MB)
http://www.megaupload.com/?d=9UAKAWAQ
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 32 - Cây Phát Tài.mp4 (71.65 MB)
http://www.megaupload.com/?d=5VGS6UEP
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 33 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 1).mp4 (70.96 MB)
http://www.megaupload.com/?d=CW10UDLC
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 34 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 2).mp4 (71.34 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZN431O4L
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 35 - Nhị Lựu Tử (Tên Du Côn).mp4 (73.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=07Y2Y343
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 36 - Nước Mắt Đồng Tử.mp4 (73.67 MB)
http://www.megaupload.com/?d=HIFDQJ66
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 37 - Hồng Tụ (phần 1).mp4 (73.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=UL8RR30D
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 38 - Hồng Tụ (phần 2).mp4 (71.85 MB)
http://www.megaupload.com/?d=TLQRJGQ9
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 39 - Thần Long Ba Ba (phần 1).mp4 (74.97 MB)
http://www.megaupload.com/?d=JTIG6Y01
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 40 - Thần Long Ba Ba (phần 2).mp4 (77.51 MB)
http://www.megaupload.com/?d=7NXAI2ED
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 41 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 1).mp4 (69.56 MB)
http://www.megaupload.com/?d=ZLSFDT4M
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 42 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 2).mp4 (70.2 MB)
http://www.megaupload.com/?d=3K2CJSAB
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 43 - Thần Côn Náo Phố (phần 1).mp4 (71.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=IRZOKMPZ
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 44 - Thần Côn Náo Phố (phần 2).mp4 (71.86 MB)
http://www.megaupload.com/?d=MICD71CU
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 45 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 1).mp4 (67.07 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LFB85X5V
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 46 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 2).mp4 (66.47 MB)
http://www.megaupload.com/?d=M74N19NK
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 47 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 1).mp4 (69.57 MB)
http://www.megaupload.com/?d=L2G4W7F0
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 48 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 2).mp4 (67.55 MB)
http://www.megaupload.com/?d=QKMOW2IY
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 49 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 1).mp4 (68.37 MB)
http://www.megaupload.com/?d=NZ3NKFBF
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 50 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 2).mp4 (66.97 MB)
http://www.megaupload.com/?d=2C2PN17K
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 51 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 1).mp4 (66.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=LEEPJH53
Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 52 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 2).mp4 (70.06 MB)
http://www.megaupload.com/?d=72DQGNU8
End.

Comments