World Destruction
Một thế giới mà biển đã bị biến thành cát và con người bị thống trị bởi những người chủng tộc khác "otherkin". Kyrie do tai nạn nên phải đi theo Morute là người của "Ủy ban hủy diệt thế giới"(nói ủy ban chứ thật ra chỉ có một mình nhỏ này) cùng với Toppi một chú gấu anh hùng đi trên con đường hủy diệt thế giới.
Trailer:
 
Download:
[N3F]World_Destruction_01_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_02_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_03_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_04_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_05_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_06_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_07_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_08_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_09_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_10_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_11_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_12_HD_Vostfr.avi
[N3F]World_Destruction_13_HD_Vostfr.avi

Comments