Ladies versus ButlersHino Akiharu mất cả bố lẫn mẹ trong 1 vụ tai nạn và được gia đình nhà Bác nhận nuôi. Nhưng sau đó cậu ta nhận ra rằng người Bác chỉ muốn nhắm đến số gia sản bố mẹ cậu ta để lại, và rồi cậu quyết định nhập học ở trường nội trú Hakureiryou (trường toàn

 Download:
http://www.mediafire.com/?eognm5lkjmq
http://www.mediafire.com/?zjigfb4jmim
http://www.mediafire.com/?cd1knjd225m
http://www.mediafire.com/?wyky4rkmigj
http://www.mediafire.com/?ukryyye4im2
http://www.mediafire.com/?wga5mwjedty#2
http://www.mediafire.com/?txtqzzfjz4y
http://www.mediafire.com/?qmmmeg1iyyn
http://www.mediafire.com/?ayjq2z1mofv
http://www.mediafire.com/?yhggghnajjm
http://www.mediafire.com/?zzttnj3jy04
http://www.mediafire.com/?nzgfl1mm4og

Comments