Cooking Master boy


Tiểu đầu bếp cung đình là một bộ Anime hay về ẩm thực. Nhân vật chính của phim là Lưu Mậu Tinh, một cậu bé 13 tuổi có quyết tâm sáng tạo và tìm tòi những bí quyết độc đáo nhất để tạo ra những món ăn ngon, phục vụ thực khách. Trên bước đường phiêu lưu học hỏi của mình, v đã gặp nhiều đối thủ, và nhiều trong số đó sau này đã trở thành bạn của Mậu Tinh, đồng hành cùng Mậu Tinh trong cuộc chiến chống giới ẩm thực đen, một tổ chức lợi dụng các món ăn để thôn tính mọi người. Xuyên suốt bộ phim là cuộc hành trình vươn đến những đỉnh cao trong nghề nấu nướng của Mậu Tinh, là cuộc chiến trường kỳ giữa Mậu Tinh cùng những người bạn và giới ẩm thực đen. Đây là một bộ phim về ẩm thực rất đáng để xem, tình tiết hấp dẫn, vui nhộn và cũng rất tình cảm.
Trailer:
Download:
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 01.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 02.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 03.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 04.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 05.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 06.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 07.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 08.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 09.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 10.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 11.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 12.avi
Ep 13
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 13.mkv.001
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 13.mkv.002
Ep 14
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 14.mkv.001
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 14.mkv.002

[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 15.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 16.avi
Ep 17
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 17.avi.001
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 17.avi.002

[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 18.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 19.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 20.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 21.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 22.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 23.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 24.avi
Ep 25
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 25.avi.001
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 25.avi.002

[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 26.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 27.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 28.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 29.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 30.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 31.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 32.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 33.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 34.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 35.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 36.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 37.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 38.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 39.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 40.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 41.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 42.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 43.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 44.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 45.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 46.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 47.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 48.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 49.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 50.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 51.avi
[vnsharing.net]Cooking Master Boy Ep 52.avi

Comments